Nederlands | Nederlandstaligen NT1

Maakt u regelmatig taal- en spelfouten in uw teksten? Heeft u moeite om uit uw woorden te komen tijdens zakelijke gesprekken? Geen paniek! Het Talencentrum biedt trainingen op maat waarbij we gericht met u aan de slag gaan om uw kennis en kunde van de Nederlandse taal te verbeteren, zodat dit niet langer meer een struikelblok voor u zal zijn.

Doelstelling

Ieder trainingstraject start met het definiëren van de doelstellingen van de opdrachtgever. Daar worden vervolgens de leerdoelen voor de cursisten van afgeleid.

  • Basis taalvaardigheden ontwikkelen en verbeteren
  • Relevante uitspraakoefeningen
  • Jezelf en anderen voorstellen
  • Vaktermen kennen en kunnen toepassen
  • Woordenschat verbeteren
  • Omschrijven werkzaamheden en verantwoordelijkheden
  • Verbeteren van het gebruik van werkwoordstijden en inzicht in zinsbouw
Het Talencentrum

Aanpak
Voorafgaand aan de training Zakelijk Nederlands vindt een uitgebreid intakegesprek plaats, waarin we het begin- en eindniveau van de cursisten bepalen. Mocht de trainer na het intakegesprek onvoldoende beeld hebben van het taalniveau van de cursisten, dan kan er nog een taaltest worden afgenomen. Op basis van deze resultaten zullen we samen met de opdrachtgever het beginniveau en het programma voor de zakelijke taaltraining Nederlands bepalen.

Taalniveaus
De incompanytraining Zakelijk Nederlands wordt gegeven op alle taalniveaus (A1, A2, B1, B2, C1 en C2) van het ERK-Model. Dit model gebruikt Het Talencentrum om het taalniveau van de cursisten vast te stellen. Verder geeft het u inzicht in het begin- en eindniveau. Een uitgebreide uitleg vindt u in de link hieronder. Na afloop van de training krijgen de deelnemers een deelnamecertificaat met het behaalde eindniveau.

Aantal cursisten
Bij een incompanytraining adviseren we minimaal drie en maximaal tien deelnemers per groep. Heeft u meer trainingskandidaten voor een training, dan verdelen we de groep in kleinere groepen met goed passende niveaus en leerdoelen. Op deze manier kunnen we elke deelnemer voldoende persoonlijke begeleiding bieden.
Wilt u voor slechts één of twee werknemers een taaltraining, dan is ook dat incompany mogelijk. Dit kan in de vorm van een individuele training of duotraining. Daarnaast bieden we ook open groepstrainingen van zes tot maximaal tien deelnemers aan.