Frans

Frans

Frans is een absolute wereldtaal! Heeft u beroepsmatig te maken met Franstalige zakenrelaties? Dan is het een must om Frans te spreken. Tijdens onze trainingen staan we niet alleen stil bij de taal, maar komen ook culturele aspecten aan bod. Zo leert u uw klanten of zakenrelaties beter te begrijpen. Of het nu gaat om het verbeteren van uw woordenschat, het voeren van telefoongesprekken, betere onderhandelings- of schrijfvaardigheden, wij staan er garant voor dat uw wensen en doelen zichtbaar zullen worden behaald.

Doelstelling

Ieder trainingstraject start met het definiëren van de doelstellingen van de opdrachtgever. Daar worden vervolgens de leerdoelen voor de cursisten van afgeleid.

  • Basis taalvaardigheden ontwikkelen en verbeteren
  • Woordenschat uitbreiden
  • Zakelijke en privégesprekken voeren
  • Vaktermen kennen en kunnen toepassen
  • Een presentatie ontwikkelen en geven
  • Telefoongesprekken voeren
  • E-mails en whatsappberichten schrijven
  • Zakelijke correspondentie en offertes
  • (Technische) vakinformatie lezen en begrijpen
  • Inzicht in en begrip voor cultuur en omgangsvormen
Het Talencentrum

Aanpak
Voorafgaand aan de training Zakelijk Frans vindt een uitgebreid intakegesprek plaats waarin we het begin- en eindniveau van de cursisten bepalen. Mocht de trainer na het intakegesprek onvoldoende beeld hebben van het taalniveau van de cursisten, dan kan er nog een taaltest worden afgenomen. Op basis van deze resultaten zullen we samen met de opdrachtgever het beginniveau en het programma van de zakelijke taaltraining Frans bepalen.

Taalniveaus
De incompanytraining Zakelijk Frans wordt gegeven op alle taalniveaus (A1, A2, B1, B2, C1 en C2) van het ERK-Model. Dit model gebruikt Het Talencentrum om het taalniveau van de cursisten vast te stellen. Verder geeft het u inzicht in het begin- en eindniveau. Een uitgebreide uitleg vindt u in de link hieronder. Na afloop van de training krijgen de deelnemers een deelnamecertificaat met het behaalde eindniveau.

Aantal cursisten
Bij een incompanytraining adviseren we minimaal drie en maximaal tien deelnemers per groep. Heeft u meer trainingskandidaten voor een training, dan verdelen we de groep in kleinere groepen met goed passende niveaus en leerdoelen. Op deze manier kunnen we elke deelnemer voldoende persoonlijke begeleiding bieden.