vervolgpagina header

Het Talencentrum is naast vele taaltrainingen en cursussen ook gespecialiseerd in vertalingen van o.a. handleidingen, websites, brochures, persberichten, (boek)publicaties en officiële stukken. U levert een een basisvertaling en onze trainers vertalen uw teksten nauwgezet. U kunt er ook voor kiezen om een door u vertaald document door Het Talencentrum te laten controleren. Eén van onze vertalers zal dan uw documenten zorgvuldig doornemen en zo nodig bewerken.