Duits

Duits

Duitsland is op vele gebieden de belangrijkste handelspartner van Nederland. Het spreken van de Duitse taal is een absolute plus als het gaat om klantcontact met uw zakenrelaties. Het Talencentrum helpt u graag uw persoonlijke leerdoelen te bereiken als het gaat om het verbeteren van uw Duitse taalvaardigheid. Of het nu gaat om presenteren, telefoneren, het bezoeken van beurzen of het schrijven van mails. Wij bieden trainingen aan voor zowel beginnend als gevorderd niveau.

Doelstelling

Ieder trainingstraject start met het definiëren van de doelstellingen van de opdrachtgever. Daar worden vervolgens de leerdoelen voor de cursisten van afgeleid.

  • Basis taalvaardigheden ontwikkelen en verbeteren
  • Woordenschat uitbreiden
  • Zakelijke en privégesprekken voeren
  • Vaktermen kennen en kunnen toepassen
  • Een presentatie ontwikkelen en geven
  • Telefoongesprekken voeren
  • E-mails en whatsappberichten schrijven
  • Zakelijke correspondentie en offertes
  • (Technische) vakinformatie lezen en begrijpen
  • Inzicht in en begrip voor cultuur en omgangsvormen
Het Talencentrum

Aanpak
Voorafgaand aan de training Zakelijk Duits vindt een uitgebreid intakegesprek plaats waarin we het begin- en eindniveau van de cursisten bepalen. Mocht de trainer na het intakegesprek onvoldoende beeld hebben van het taalniveau van de cursisten, dan kan er nog een taaltest worden afgenomen. Op basis van deze resultaten zullen we samen met de opdrachtgever het beginniveau en het programma van de zakelijke taaltraining Duits bepalen.

Taalniveaus
De incompanytraining Zakelijk Duits wordt gegeven op alle taalniveaus (A1, A2, B1, B2, C1 en C2) van het ERK-Model. Dit model gebruikt Het Talencentrum om het taalniveau van de cursisten vast te stellen. Verder geeft het u inzicht in het begin- en eindniveau. Een uitgebreide uitleg vindt u in de link hieronder. Na afloop van de training krijgen de deelnemers een deelnamecertificaat met het behaalde eindniveau.

Aantal cursisten
Bij een incompanytraining adviseren we minimaal drie en maximaal tien deelnemers per groep. Heeft u meer trainingskandidaten voor een training, dan verdelen we de groep in kleinere groepen met goed passende niveaus en leerdoelen. Op deze manier kunnen we elke deelnemer voldoende persoonlijke begeleiding bieden. Wilt u voor slechts één of twee werknemers een taaltraining, dan is ook dat incompany mogelijk. Dit kan in de vorm van een individuele training of duotraining. Daarnaast bieden we ook open groepstrainingen van zes tot maximaal tien deelnemers aan.